แสนสิริ ซื้อประกันโควิด-19 แจกพนักงานในเครือ 4,000 คน

Advertisement บิ๊กแสนสิริใจป้ำ ตั้งกองทุน Sansiri Care Relief Fund ซื้อประกันโควิด-19 ให้พนักงานในเครือ 4 พันคน ถ้าติดเชื้อรับไปเลย 1 แสน ถ้าฉีดวัคซีนแล้วแพ้รับอีก 1 แสน ประกาศดูแลกลุ่มนักรบบริการ และให้พนักงานทุกคนลงทะเบียน “App หมอพร้อม” รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนครบคนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เร่งผลักดันเศรษฐกิจฟื้นตัว Advertisement วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนสำคัญของ 4 เสาหลักในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม ตามที่ผู้บริหารประกาศนโยบายแผนการดูแลพนักงานแสนสิริและบริษัทฯ ในเครือกว่า 4,000 คน ด้วยการจัดซื้อประกันภัยโควิด-19 ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 บาท และในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน […]