บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานบัดนี้เป็นต้นไปผ่านระบบออนไลน์

Advertisement   Advertisement หมายเหตุ – ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดท ณ วันที่ 15 พ.ค.60 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลัง โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.rs.co.th/career/frontend/index เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง  – หากต้องการสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจ โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.rs.co.th/career/frontend/index คลิกอ่าน "การเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน" แล้วคลิกอ่านรายละเอียดในตำแหน่งที่สนใจ แล้วคลิก "Apply" – หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 419/1 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ :0-2511-0555 ต่อ 1104,1105,1106,1109 โทรสาร :0-2511-2324 E-mail : [email protected] ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. Producer/Creative (รายการกีฬา) ด่วน! – เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป – สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ – มีความรู้เรื่องกีฬาเป็นอย่างดี […]