แห่แชร์เอกสารหลุด! ผอ.สำนักเขต ส่งถึง ผอ.โรงเรียนดัง ขอฝากเด็กเข้า ม.1 ห้องพิเศษ

Advertisement 10 มี.ค. 2566 – แฟนเพจเฟซบุ๊ก อีซ้อขยี้ข่าว2 เผยแพร่เอกสารพร้อมระบุแคปชั่นว่า “เด็กฝาก… ผอ.สำนักงานเขตส่งไปถึง ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบ” Advertisement โดยในเนื้อหาเอกสารดังกล่าว แจ้งจากสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกทม. ลงวันที่ 1 มี.ค. 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเด็กเข้าเรียน พร้อมระบุใจความดังนี้ Advertisement “ด้วยสำนักงานเขตบางxxxxxx มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเด็ก เข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   ข่าวจาก : ข่าวสด

error: