รร.จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25ต.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1 อัตรา – วุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี วิชาเอกวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง Advertisement อัตราค่าตอบแทน 9,140 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องนําหลักฐานดังกล่าวมาสมัครด้วยตนเองที่ ห้องบุคลากรชั้น 2 อาคารจักรคําวิทยาคม โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน ประกาศและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 25 ต.ค. 2566 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: