โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 47 อัตรา

Advertisement   Advertisement   โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. พนักงานประจำตึก 21 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท – มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ – ได้รับวุฒิ ป.6 – ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 26 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท Advertisement – มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ – ได้รับวุฒิไม่ต่ำม.3 – ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – […]

error: