รพ.วิเชียรบุรี รับสมัครพยาบาล, เทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 16 ตำแหน่ง 23 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3. นักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือ ฝึกอบรม (อศป.) 4. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. 5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. 6. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า […]

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

  โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา 5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 7. ตำแหน่งพนักงานบริการ(การพยาบาล) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. ตำแหน่งพนักงานบริการ(กายภาพบำบัด) 1 […]

error: