รพ.ราชบุรี รับสมัครพยาบาล(ป.ตรี) พนง.ห้องผ่าตัด(วุฒิ ม.3/ม.6) 12อัตรา สมัครด้วยตนเองบัดนี้-12ต.ค.66

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง Advertisement 2. พนักงานห้องผ่าตัด 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (ปฏิบัติงานเวลากลางคืน) และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการผู้ป่วย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-12ต.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี หรือดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.rajburi.org ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ราชบุรี รับสมัครช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 13-24ก.พ.66

  รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์ สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคล รพ.ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โทร. 032-328013 ภายในวันที่ 13-24ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: