โรงพยาบาลม.อุบลฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-29เม.ย.65

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 16,100 บาท วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 เมษายน 2565 ให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://workload.cmp.ubu.ac.th/HRCMP แล้วเลือกเมนูสมัคร งานออนไลน์ Advertisement ประกาศฉบับที่ 2 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข […]

error: