โรงพยาบาลบึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (4-12 พ.ย.56)

Advertisement โรงพยาบาลบึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-12 พ.ย.56 Advertisement 1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง Advertisement 3.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเวชสถิติ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง […]

โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56)

โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 21 ส.ค.56) โรงพยาบาลบึงกาฬ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า เทคโนโลยีการไฟฟ้า […]

error: