โรงพยาบาลนาแห้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลนาแห้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลนาแห้ว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาแห้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Advertisement 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ม.6 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ […]

error: