รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครพยาบาล-ช่าง-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา

Advertisement   Advertisement   กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ป.ตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า 3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4. พนักงานช่วยการพยาบาล 10 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 Advertisement 5. พนักงานธุรการ 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. พนักงานช่วยการบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง […]

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครช่าง 2 อัตรา 27 ก.ย.-5ต.ค.64

  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. ช่างไฟฟ้า กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า 2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 5000 ต่อ 47510 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 […]

error: