รพ.ชัยนาทนเรนทร รับสมัครบรรจุพยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์, นักรังสี และอื่นๆ

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 30 อัตรา  1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 3. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 4. เภสัชกรปฏิบัติการ 5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 6. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน Advertisement สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 100 ปีฯ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ภายในวันที่ 23-29 มี.ค.66 โทร.0-5641-1055 ต่อ 1414, 1415 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: