รพ.ค่ายจิรประวัติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 24ก.ค.-4ส.ค.66

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งแพทย์  2 อัตรา สําเร็จการศึกษา ปริญญาแพทย์ศาสตรบัณฑิต 2. ตำแหน่งเภสัชกร 3 อัตรา สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต บริบาลเภสัชกรรม 3. ตำแหน่งนักกายภาพบําบัด 1 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. ตำแหน่งพยาบาล 3 อัตรา สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 5. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต Advertisement 6 ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 7. ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่ 1 อัตรา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 8. ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา สําเร็จการศึกษา […]

error: