โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 29 พ.ย.56)

Advertisement โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พ.ย.56 Advertisement 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ ซึ่งไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต Advertisement 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ […]

error: