ผวาโรงงานแคลคอมพ์ ติดโควิด พุ่ง 3,341 คน ผวาไม่ยอมกักตัว

Advertisement เปิดตัวเลขคลัสเตอร์โควิด 19 ในโรงงานแคลคอมพ์ ที่เพชรบุรี พบแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวติดเชื้อแล้ว 3,341 คน ชาวบ้านผวา บางคนติดเชื้อแต่ไม่กักตัว Advertisement วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานสถานการณ์โควิด 19 ในในพื้นที่ ต.สระพัง และ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พบว่าโรงงานแคลคอมพ์ มีการคัดกรองผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบตัวเลขดังนี้ ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 2,589 คน เป็นคนไทย 1,021 คน ต่างด้าว 1,568 คน ชาวบ้านโดยรอบพบมีผู้ติดเชื้ออีก 227 คน โดยในพื้นที่ 2 ตำบลดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ มีคนไทยอาศัยอยู่เพียง 5,000 – 6,000 คน สร้างความกังวลแก่คนไทยในพื้นที่อย่างมาก แม้อำเภอจะสั่งล็อกดาวน์ห้ามออกนอกบ้าน […]

error: