เช็กเลย! ขรก.มหาดไทยระดับสูง “รองปลัด-อธิบดี-ผู้ว่าฯ” แต่งตั้ง-โยกย้าย

Advertisement ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งอธิบดี-ผู้ว่าราชการจังหวัด “แมนรัตน์” ผู้ว่าฯ สระบุรี ขึ้นชั้นอธิบดีกรมการปกครอง ส่วน “สยาม” ผู้ว่าฯ อายุน้อย ย้ายคุมจังหวัดใหญ่ “โคราช” วันนี้ (23 ส.ค.2565) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย 37 คน มีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 ประกอบด้วย Advertisement 1. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 3. นายโชตินรินทร์ เกิดสม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จ.ชุมพร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง […]

error: