กรมโยธาฯ เปิดตัวแอปฯ “เรียกช่าง” บริการข้อมูลช่าง หาช่าง ครบ จบงาน

Advertisement พล อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” บริการข้อมูลช่าง หาช่าง ครบ จบงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาข้อมูลของช่างได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร Advertisement พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมให้บริการประชาชน สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เปิดตัวแอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาข้อมูลของช่างได้อย่างสะดวก ครบ จบงาน โดยการนำเทคโนโลยี และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว Advertisement […]

error: