เปิดเทอมวันแรก สั่ง ผู้บริหาร-ครู ตรวจเข้ม บุหรี่ไฟฟ้า-ยาเสพติด

Advertisement 1 พฤศจิกายน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันแรก ตนมีข้อห่วงใยรับเปิดเทอมคือเรื่องสิ่งเสพติดในสถานศึกษา โดยได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานในกำกับทุกสังกัด ตรวจตราบุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งภายใน และบริเวณรอบสถานศึกษา เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพิ่มมาตรการที่เข้มแข็ง ปกป้องเยาวชนจากสิ่งเสพติด ตลอดจนสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตราย และผลกระทบของยาเสพติด ให้เกิดการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม Advertisement Advertisement พล.ต.อ.เพิ่มพูนกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ศธ.ได้เน้นย้ำ และกำกับสถานศึกษามาโดยตลอด ว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากสารเสพติดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สารเสพติด รวมถึง สารอื่นที่ทำให้มึนเมา แต่ปัจจุบันเด็กเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จึงต้องทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ที่สำคัญมีบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ผลักดันจนเกิดนโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่” โดยสถานศึกษามีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างมาตรการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด […]

error: