สรรพากรปิดช่องคนรวยเลี่ยงภาษี ประกาศให้เงินได้ที่นำเข้ามาในประเทศ “ต้องเสียภาษี”

Advertisement 17 กันยายน แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้ออกประกาศ เรื่อง แผนจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำสั่งดังกล่าวเป็นการสั่งให้บุคคลซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากรที่มีเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษีดังกล่าว และได้นำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้าประเทศไทยในปีภาษีใดก็ตาม ให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องนำเงินได้พึงประเมินเหล่านี้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษีที่ได้นำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศ Advertisement Advertisement แหล่งข่าวกล่าวว่า เดิมนั้นได้กำหนดว่า ผู้มีเงินได้ในต่างประเทศในปีใด หากนำเข้ามาในประเทศในปีนั้น จะต้องนำมาคำนวณภาระภาษี แต่หากนำเข้ามาในปีถัดไป หรือ ปีต่อๆไป จะไม่มีภาระภาษี จึงเกิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาระภาษี ดังนั้น กรมฯจึงต้องปิดช่องโหว่ดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้สำหรับเงินได้ปี 2567 ถ้ากรณีเป็นบุคคลธรรมดาก็เสียภาษีในปี 2568 ส่วนเม็ดเงินภาษีที่จะได้นั้น ยังประเมินไม่ได้   […]

‘สรรพากร’ เดินหน้าพัฒนาAI ตรวจจับการหลบเลี่ยงภาษี เริ่มใช้ทันปีนี้!

  การรับฟังความเห็นจัดเก็บภาษี e-business ของกรมสรรพากร รอบ 2 ซึ่งยังไม่ผ่าน ทำให้อธิบดีกรมสรรพากรเตรียมผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ โดยพร้อมนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และ AI ตรวจจับการหลบเลี่ยงภาษี รวมถึงขยายผลการจัดเก็บไปยังผู้ค้าออนไลน์ที่อยู่ในต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์รายได้จากพฤติกรรมประชาชน เป็นหัวข้อส่วนหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบล็อกเชนเอกชนเข้าบรรยาย เพื่อให้ความรู้ผู้บริหารสรรพากรพื้นที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร มอบนโยบายแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กลางปีงบประมาณ 2561 กำชับให้สรรพากรพื้นที่เอาจริงเอาจังกับการดำเนินคดีผู้มีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษี และเร่งพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล หรือ big data analysis ซึ่งจัดระเบียบข้อมูลของกรมฯ เชื่อมกับหน่วยงานราชการอย่างเป็นระบบ ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ รองรับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยตรวจจับการรายงานผู้เสียภาษี ที่อาจสำแดงรายการไม่ตรงความจริง พร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายจัดเก็บภาษี e-commerce ฉบับใหม่ หลังการเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมาย e-business รอบที่ 2 ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ส่งผลให้การออกกฎหมายฉบับนี้ล่าช้า นอกจากนี้ ยังคงเป้าหมายจัดเก็บรายได้ปีนี้ ที่ 1.86 ล้านบาท แม้ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณจะจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท ส่วนนโยบายการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT […]

ชงยกเลิกลดหย่อนภาษีคนซื้อ ‘แอลทีเอฟ’ หวังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ-นำเงินไปช่วยคนจนเพิ่มขึ้น

  แนะรัฐยกเลิกลดหย่อนแอลทีเอฟ มีแต่คนรวยได้ประโยชน์ ชี้ยกเลิกแล้วช่วยดึงรายได้ 9,000 ล้าน กลับไปช่วยคนจนได้ น.ส.ดวงมณี เลาวกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยในงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 13 “อัดฉีด เก็บภาษี ช่วยใคร?” ว่า อยากเสนอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการลดหย่อนภาษีค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) เพราะคนที่ได้ประโยชน์มีเพียงกลุ่มผู้มีรายได้สูง จากข้อมูลวิจัยพบว่าสัดส่วนผู้ที่ใช้สิทธิลดหย่อนแอลทีเอฟอยู่ในกลุ่มคนรวยสุด คือรายได้มากกว่า 20 ล้านบาท ถึง 82% ไม่เป็นประโยชน์กับผู้มีรายได้น้อย คือรายได้ต่ำกว่า 5 แสนบาท ซึ่งกลุ่มนี้ใช้สิทธินี้แค่ 2% เท่านั้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐต้องเสียรายได้จากการลดหย่อนแอลทีเอฟเกือบ 9,000 ล้านบาท หากยกเลิกลดหย่อนแอลทีเอฟรัฐก็สามารถนำรายได้ส่วนนี้ไปแก้ปัญหาความยากจน ทำประโยชน์ด้านอื่นได้มากขึ้น โดยที่การยกเลิกลดหย่อนแอลทีเอฟจะไม่กระทบการพัฒนาตลาดทุน เพราะปัจจุบันตลาดทุนพัฒนาไปมากแล้ว และมีทางเลือกลงทุนหลากหลาย ขณะที่การลดหย่อนภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) ซึ่งทำให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละกว่า 3,700 ล้านบาท ยังสนับสนุนให้มีต่อไป เพราะเป็นการส่งเสริมโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมระยะยาว สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้านการลดหย่อนจากการบริจาค โดยเฉพาะเพื่อการศึกษายังมีประโยชน์ควรคงไว้ โดยที่ผ่านมามียอดบริจาคหักลดหย่อนปีละกว่า […]

error: