เล่มทะเบียนรถหายต้องทำยังไง ? แจ้งความหรือไม่

Advertisement เล่มทะเบียน สมุดคู่มือประจำตัวรถหายทำยังไง ต้องแจ้งความเหมือนบัตรประชาชนหายหรือไม่ และมีขั้นตอนการขอเล่มใหม่อย่างไร มาดูกัน Advertisement เล่มทะเบียน หรือสมุดคู่มือประจำตัวรถ เอกสารสำคัญที่เปรียบได้กับบัตรประชาชนของรถ โดยจะมีทั้งหมด 2 สี ได้แก่ สีฟ้า สำหรับรถยนต์ และสีเขียว สำหรับรถจักรยานยนต์ ภายในเล่มทะเบียนจะระบุถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวรถเอาไว้ เช่น ชื่อผู้ครอบครอง, ยี่ห้อ, ชื่อรุ่น, หมายเลขเครื่อง, หมายเลขตัวถัง, การเสียภาษี และประวัติการโอนต่าง ๆ เล่มทะเบียนรถเป็นสิ่งที่ควรติดไว้ในรถอยู่เสมอ เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของรถในกรณีถูกเรียกตรวจ หรือเกิดปัญหาป้ายทะเบียนชำรุด สูญหาย สามารถใช้เล่มทะเบียนหรือสมุดคู่มือชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยสามารถใช้ตัวจริงหรือสำเนาได้เช่นกัน นอกจากนี้เล่มทะเบียนยังมีความสำคัญหากมีการซื้อ-ขายรถ แต่ถ้าหากเล่มทะเบียนเกิดหายขึ้นมาต้องทำอย่างไร ต้องแจ้งความหรือไม่ ต้องติดต่อหน่วยงานไหน และมีขั้นตอนในการดำเนินเรื่องอย่างไรบ้างนั้น วันนี้เราได้รวบรวมวิธีการมาให้แล้ว ไปดูกันเลย เล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำยังไง แจ้งความหรือไม่ หากเล่มทะเบียนรถหรือสมุดคู่มือรถหาย มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งความ รีบแจ้งความที่สถานีตำรวจให้เร็วที่สุด เพราะเล่มทะเบียนหรือสมุดคู่มือนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ หากตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพอาจถูกปลอมแปลงหรือนำไปใช้กระทำการที่ผิดกฎหมายได้ Advertisement 2. […]

error: