รับสมัครเลขากกต.คนใหม่ เงินเดือน2.2แสน เกือบครึ่งเดือนแล้ว ยังไร้เงาผู้ยื่นสมัคร

Advertisement เปิดรับสมัครเลขากกต.คนใหม่ สเปกเข้ม ยังเงียบเหงา ไร้เงาคนยื่นใบสมัคร คาดช่วงวันสุดท้ายคึกคักแน่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามประกาศกกต. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-28 มกราคม ที่บริเวณ ชั้น 2 ห้อง 203 สำนักงานกกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ปรากฎว่า ขณะนี้ผ่านมา 14 วัน ยังไม่มีบุคคลใดมายื่นใบสมัคร ทั้งนี้ คาดว่าบุคคลที่สนใจ จะทยอยเดินทางมายื่นใบสมัครในช่วงวันท้ายๆก่อนที่จะปิดการรับสมัครในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ Advertisement ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบรับรองแพทย์ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง เอกสารผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหารงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์การปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกกต. Advertisement สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร อาทิ จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ […]

error: