เรือนจำกำแพงเพชร รับสมัครผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(ชาย) วุฒิ ปวช.6-12มี.ค.66

Advertisement Advertisement   เรือนจำกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 245 ซม. Advertisement รับสมัครทางเว็บไซต์ https://correctkamp.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-12มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: