เรือนจำกลางบางขวาง รับสมัครผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ วุฒิ ปวช.31ต.ค.-11พ.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางบางขวาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางบางขวาง (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 2 อัตรา 2) ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพและค่าตอบแทนพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา – เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดย อนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร Advertisement 2) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา […]

เรือนจำกลางบางขวาง รับสมัครนักวิชาการทันตสาธารณสุข บัดนี้-4มิ.ย.64

  เรือนจำกลางบางขวาง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางบางขวาง ตำแหน่งนักวิชาการทันตสาธารณสุข  วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป เรือนจำกลางบางขวาง เลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 บัดนี้-4มิ.ย.64 โทร. 02 525 0486 ถึง 8 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: