กรมบัญชีกลางจ่ายงบฟื้นฟูผลกระทบพายุปาบึก จังหวัดละ20ล้านบาท

Advertisement   Advertisement กรมบัญชีกลาง เปิดวงเงินฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก จังหวัดละ 20 ล้านบาท และพร้อมขยายวงเงินตามความจำเป็น วันที่ 5 ม.ค. 2562 น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้เปิดวงเงิน ให้หน่วยงานราชการต่างๆ ทดลองเบิกจ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากพายุปาบึกไว้แล้ว จังหวัดละ 20 ล้านบาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องประกาศให้จังหวัดนั้นเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ก่อนจึงจะสามารถเบิกเงินดังกล่าวได้ หากจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินก็สามารถร้องขอมาได้ โดยกรมฯจะจัดวงเงินให้ตามความจำเป็นในทันที Advertisement นอกจากนี้ ยังเตรียมมาตรการผ่อนปรนสำหรับการก่อสร้าง หรือการจัดซื้อจัดจ้างภายหลังที่เกิดภัยพิบัติเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้าง หรือจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนดอีกด้วย ซึ่งมาตรการนี้ จะดำเนินการภายหลังที่เกิดเหตุภัยพิบัติแล้ว ข่าวจาก : workpointnews

error: