มีเมียแค่22คนเอง!! เปิดเรื่องลับ ‘โกษาปาน’ ที่ไม่มีใครเห็นว่าแปลก!!

Advertisement   Advertisement เหตุผลหนึ่ง ที่ ออกพระวิสุทธสุนทร หรือ เจ้าพระยาโกษาปาน เหมาะสมที่จะไปเป็นราชทูตที่ฝรั่งเศส ท่านราชทูตเดอโชมองต์ ยกย่องนับถือท่านออกพระเป็นอย่างดี เนื่องด้วย งามสง่า พูดจาท่าทางดี มีปัญญาสูง และด้วยความที่เป็นคนรูปงาม ทำให้ ออกพระวิสุทธสุนทร มีเมียมากถึง 22 คน ใช่แล้ว อ่านไม่ผิด 22 คน ทั้งนี้ ในเรื่อง “ชีวิตสังคมของโกษาปาน ในขณะพำนักอยู่ที่กรุงฝรั่งเศส (จบ)” โดย นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ ซึ่งความตอนหนึ่งระบุว่า ขณะนี้ยังมีสตรีสาวๆ อีกคนหนึ่ง ถามเป็นทีสัพยอกเล่นกันว่า “ท่านราชทูตเจ้าคะ ต่างว่าดิฉันยอมเป็นภริยาของเจ้าคุณ เจ้าคุณจะรับดิฉันเป็นภริยาไหม ที่จริงเจ้าคุณคงมีเมียอยู่แล้วมิใช่หรือ แต่เข้าใจว่าไม่เป็นที่รังเกียจ เพราะเคยได้ยินใครเขาว่าที่เมืองไทยโน้นใครจะมีเมียสักกี่คนๆ ก็ได้ ไม่ถือว่าเป็นความผิดประเพณีสามีภรรยากัน” ท่านราชทูตตอบไปว่า “เปล่า ไม่เป็นที่รังเกียจมิได้ ถ้าหล่อนจะยินยอมดังนั้นแล้ว เราคงบำรุงเลี้ยงมิให้อาทรร้อนใจถึงอนุภรรยาเรามีสักกี่คนๆ เราจะตั้งหล่อนให้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้น ห้องหอที่อยู่กินนอน เราจะจัดให้ดีที่สุด ซึ่งเราสามารถจะจัดได้ ให้สมยศสมตระกูลของหล่อนทุกอย่าง” […]

error: