ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “ทวีเกียรติ” ตุลาการศาลรธน. เงิน22ล้าน ทองแท่งหนัก92บาท

Advertisement 30 มีนาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ โดย นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 Advertisement ด้าน นายทวีเกียรติ พร้อมด้วย นางรจนากร มีนะกนิษฐ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิน 22,762,254 บาท หนี้สิน 1,467,882 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ นายทวีเกียรติ 11,798,528 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 788,128 บาท เงินลงทุน 3,950,500 บาท ที่ดิน 1 แปลง 2,500,000 บาท ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครนายก ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ 1,500,000 บาท เป็นห้องชุด ย่าน อ.เมือง […]

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “ชัยวัฒน์” 147ล้าน สะสมพระเครื่อง-เฟอร์นิเจอร์โบราณ

“อดีตผวจ.ปทุมฯ” 147 ล้าน สะสม พระเครื่อง-พระบูชา-ภาพเขียน-ภาพพิมพ์-เฟอร์นิเจอร์โบราณเพียบ มีทองคำแท่ง นน. 40 บาท สะสม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณียื่นทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยนายชัยวัฒน์ แจ้งว่า ตนเอง นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 147,204,877 บาท เป็นทรัพย์สินของนายชัยวัฒน์ 38,977,937 บาท เป็นทรัพย์สินของนางกุลทรัพย์ 108,215,197 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,742 บาท นายชัยวัฒน์ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,495,097 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 24 รายการ มูลค่ารวมกัน 64,175,850 […]

เปิดบัญชีทรัพย์สิน 3อดีต รมต.หลังพ้นตำแหน่ง “ณัฏฐพล” ลดลง134.9ล้าน

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีต 3รมต.พบ “ณัฏฐพล” พ้นเก้าอี้ มีเกือบ 2 พันล้าน “พุทธิพงษ์” 203 ล้าน “ถาวร” 127 ล้าน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่ง โดยมีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 มีทรัพย์สิน 359,966,455 บาท นางทยา ทีปสุวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 1,442,280,260 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 178,382,353 บาท รวมมีทรัพย์สิน 1,980,629,068บาท โดยนายณัฏฐพล แจ้งว่ามีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 454,155 บาท ขณะที่นางทยามีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรวม 121,924,379 บาท รวมมีหนี้สิน 122,396,841 บาท […]

error: