กสทช.แจงขั้นตอนเปิดผู้มีรายได้น้อย ยื่นขอใช้สิทธิ ‘เน็ตความเร็วสูง’ ฟรี3ปี

Advertisement   Advertisement กสทช.เตรียมส่งหนังสือแจ้งผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ยื่นหลักฐานสมัครใช้บริการ “อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง” ฟรี 3 ปี เริ่มให้บริการพ.ค.62 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ารายงานพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับผลการดำเนินการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ของสำนักงาน กสทช. นายฐากร กล่าวว่า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเป็นการขยายโอกาสให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน หรือ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ เช่น การศึกษาทางไกล และการรักษาสุขภาพทางไกล เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการ กสทช. จึงได้มีมติให้ดำเนินมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 “สำนักงาน กสทช. […]

error: