เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้าง 138 อัตรา บัดนี้-3 ก.ย.64

Advertisement Advertisement   เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 138 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564 เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา […]

error: