เตรียมอุดมน้อมเกล้า รับสมัครธุรการ-จนท.โสตฯ-ตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-22เม.ย.65

Advertisement Advertisement   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 1. อัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ที่รับสมัคร 1.1 อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป 2) พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ดี และรวดเร็ว 3) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office (Word, excel, power point) และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี 4) ใช้โปรแกรม Photo shop ออกแบบตกแต่งภาพได้ดี 5) มีความรู้ความสามารถในการรับส่ง E-mail 6) […]

error: