เช็กเงินอุดหนุนบุตร ขึ้นสถานะแบบไหน ต้องแก้อย่างไร ทำไมเงินยังไม่เข้าบัญชี ?

Advertisement เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะเข้าวันไหน ใครลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังติดสถานะ E ต่าง ๆ อยู่ ลองมาเช็กและรีบแก้ไขเพื่อจะได้รับเงิน Advertisement คุณพ่อ-คุณแม่ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และมีบุตรแรกเกิด จนถึง 6 ขวบ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท/เดือน ได้ตามสิทธิสวัสดิการสังคม แต่หลายคนเคยลงทะเบียนไปแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรสักที หรือบางคนอาจถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ถ้าอย่างนั้นลองมาตรวจสอบกันว่า สถานะ E ต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่ในระบบหมายถึงอะไร ยังติดขัดตรงไหน และสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง ใครมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ? ผู้ที่สามารถขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564 ต้องมีคุณสมบัติ คือ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ – ต้องมีสัญชาติไทย – พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย – เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ – อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย […]

เช็กเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2564

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองผู้มีสิทธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาท วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ เนื่องด้วย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากมีการจ่ายเงินไปแล้ว  ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม) ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 มกราคม 2564 ตรวจสอบสิทธิ์ สามารถตรวจสอบได้โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด้านล่าง หรือ ที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do การจ่ายเงิน […]

error: