หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนรับราชการ

Advertisement หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เปิดรับสมัครบัดนี้-26 ก.พ.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4569452, 02-3560893 Advertisement Advertisement ขอบคุณที่มาข่าวสารจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army      

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่บัดนี้-ก.พ.60

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 19 ธ.ค.59 – 24 ก.พ.60 และสมัครด้วยตนเอง 13 ธ.ค.59 – 24 ก.พ.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2282 2911, 0 2282 0113, 0 2281 8662 และ 0 2281 8669  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียด     

ด่วน! ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-18ต.ค.59

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบสาขา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทย – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ – ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี – ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว – ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ – ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี คุณสมบัติเฉพาะ 1. พนักงานตรวจสอบ  – เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร) – คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี – มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม  Microsoft Office เช่น Word Excel และ Power Point – สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 2. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ – เพศชาย อายุไม่เกิน 47 ปี (นับถึงวันสมัคร) – คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้านบัญชี […]

มทบ.38 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุน บรรจุรับราชการประจำปีงบประมาณ 2559

มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพศชาย/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 38 (อัตรา สิบเอก)   2. ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ชกท.542) กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 38 (อัตรา สิบเอก) คุณสมบัติโดยสังเขป 1. อายุ 18-30 ปี เพศชาย 2. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) รับพลเรือน/ทหารกองหนุน    ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ชกท.542) รับทหารกองหนุน 3. การศึกษา ม.ต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า  4. ไม่รับผู้ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี พ.ศ.2560 (เกิด พ.ศ.2539) รับสมัคร 15 ส.ค.-2 […]

กรมรบพิเศษที่3 รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่27 จำนวน115นาย 1-10ต.ค.59

กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  เปิดรับสมัคร  ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ( เกิด พ.ศ.2534 – 2541 )  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใจถึง  คัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 27 จำนวน 115 นาย เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่ 1-10 ต.ค. 59 สถานที่รับสมัคร : กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  : กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี  15000 โทรศัพท์ 036 – 412668 , ทหาร : 37724 , 37725 โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 089 – 0902004 สิทธิในระหว่างรับราชการ จำนวนปี เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง พ.จ.จ. เงินเพิ่มชั่วคราว รวม ทหารใหม่ 1,630 […]

(ป.ตรีทุกสาขา)ม.เกษตรฯ กำแพงแสนรับสมัครเจ้าหน้าที่ เงินเดือน15,000 เปิดรับสมัคร8-31ส.ค.59

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ครั้งที่ 1/2559 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา รับสมัคร 8-31 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้  

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นทหารมหาดเล็ก อส.มวก.รุ่นที่32/59 ตั้งแต่1ส.ค.-21ก.ย.59

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัครชาย) อส.มวก.รุ่นที่32/59 คุณสมบัติของผู้สมัคร(พลอาสาสมัครชาย) ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษา ม.ต้น(ม.3) ขึ้นไป บุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษา ม.ปลาย(ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษา นศท.ปี 3-5  อายุ 20-28 ปี สูง 165 ซม. ไม่เกิน 180 ซม. นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ว่ายน้ำเป็น ไม่เป็นนักบวชในศาสนา ไม่มีประวัติเกี่ยวข้อกับคดีอาญาและยาเสพติด(การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด) ไม่เป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟ้องร้องในคดีอาญา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด(เกิดในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่เพราะแปลงสัญชาติ หรืออื่นๆ) บิดามารดา หรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการหนังสือค้ำประกันผู้สมัครและชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิ์หรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร ต้องสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากผ่านการฝึกและคัดเลือก โดยไม่ขอปรับย้ายหน่วยหรือลาออก ***สิ่งที่น่าสนใจ*** – หลังฝึกเสร็จยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินรายได้รายเดือน 11,800 บาท ต้องทดลองงานเป็นระยะเวลา 3 ปี […]

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ 25 อัตรา

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกผืนป่าตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตำแหน่ง : งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า จำนวน 25 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – มีสัญชาติไทย – เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี – มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง – หากผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – วุฒิการศึกษา (ถ้ามี) – หรือมีความสามารถพิเศษด้านการเดินป่า – สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีพในป่าได้อย่างต่อเนื่อง – ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของข้าราชการพลเรือนสามัญ – ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดและโรคติดต่อร้ายแรง – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา หรือมีประวัติเคยกระทำผิด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท […]

error: