สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 รับสมัครเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 3-9 ก.ย.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 3-9 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทาง ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทาง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เลขที่ 281/ 55 หมู่ที่ 5 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 […]

error: