โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จ.กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

Advertisement โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ Advertisement อายุ 25-30 ปี คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  อาคาร 10 ชั้น 3 โรงเรียนสตรีวิทยา 2ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือส่งประวัติการทำงานได้ที่ [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0894490196

error: