กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี 3-13 พ.ค.64

Advertisement Advertisement   กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2564 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://dhes.moph.go.th และจัดส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5 เป็น PDF File ไปที่ [email protected] ตามวิธีการสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564   ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: