กองการสังคม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด

Advertisement Advertisement   กองการสังคม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 2-15 ธันวาคม 2564 กองการสังคม ที่ 23/2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ) วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท 1 อัตรา – อัตราค่าจ้างสำหรับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน – อัตราค่าจ้างสำหรับวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ในระดับดี ทั้งนี้ ความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูล ตัดต่อวีดิโอ หรือการจัดทำ Infographics จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน […]

error: