สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน วุฒิ ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สำนักงาน ทสจ.ลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดลำปาง ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท Advertisement การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ที่อยู่ เลขที่ 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ http://lampang.mnre.go.th หัวข้อ ข่าวประกาศ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 3 […]

error: