ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Advertisement Advertisement   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานสูติ – นรีเวชกรรม สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด การบัญชี หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel, PowerPoint ได้ในระดับดี – มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การประสานงานในระดับดี – มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย – มีใจรักในงานบริการ และพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ – หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล และมีความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รับอัตราเงิน เดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 คุณวุฒิปริญญาตรี […]

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารแนะนำตัว (resume) พร้อมแนบผลงาน ระเบียนแสดงผล การศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่ายแล้วส่งไปยังไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ictam-culture.go.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3550 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่จักรพงษภูวนารถ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หมายเหตุ มีการทดสอบความรู้ความสามารถวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ทางไกล (Zoom) ผู้สมัครส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-30 สิงหาคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่” ติดต่อสอบถามได้ที่ Line: @810zqvao หรือ Email: [email protected] ระหว่างวันที่ 13-30 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้- 30 มิ.ย.64

  คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30 มิ.ย.64

  คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ภาควิชาการเงิน เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ,วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยี, สถาปัตยกรรมศาสตร์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ตั้งแต่บัดนี้-30มิ.ย.64 ระหว่าเวลา 08.30 – 16. 30 เว้นวันหยุดราชการ หรือ 0 2942 8777 ต่อ 1102 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้ถึง 31 พ.ค.64

  คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 31 พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส.15-23 พ.ค.64

  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส. การรับสมัคร สมัครออนไลน์ได้ที่  http://job.npu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31พ.ค.64

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสมัครผ่านระบบ รับสมัครงานออนไลน์ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้เป็นต้นไป

  สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Pre-Po-Post production) 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Back office & production) 1 อัตรา การรับสมัคร ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0-7567-3704 ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://hro.wu.ac.th/forms   ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4
error: