ท่าอากาศยานระนอง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. 13-31พ.ค.64

Advertisement Advertisement     ท่าอากาศยานระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง (ไม่ผ่าน ก.พ.) วุฒิ ปวส. ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน ระนอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://minisite.airports.go.th/ranong และ www.airports.go.th  กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน ระนอง ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13-31 พ.ค.64 Advertisement หรือส่งเอกสาร การสมัครผ่านทางไปรษณีย์มายัง ท่าอากาศยานระนอง เลขที่ 91 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(28อัตรา)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์20มิ.ย.-4ก.ค.61

    สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 22 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  2. ระดับต่ำกว่า ป.ตรี 6 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1  คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 20 มิ.ย.-4 ก.ค.61 

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวช. เงินเดือน11,280

กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต8) 1 อัตรา  สถานที่ปฏิบัติงาน ศวพ.ปัตตานี เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 19-26 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

สำนักงานประมง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (20 – 28 พ.ย.56)

สำนักงานประมง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมง จ.สุราษฎร์ธานี ถนนจุลจอมเกล้า เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ : 077-240612 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันฯ NIDA เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันฯ NIDA เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง บริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยื่นเอกสารการสมัครได้ทาง w.sornswawan@gmailcom หรือติดต่อสอบถามเพิ่มตเมโทร 02 727 3747 ดูเอกสารประกอบการสมัครที่นี้

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (23 – 27 ก.ย.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางเลขานุการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :      1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (2 – 6 ก.ย.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (2 – 6 ก.ย.56)     ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 1) อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี ทางพณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการขาย ปฏิบัติงานที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จ.เชียงใหม่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง […]

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนกลาง กรุงเทพฯ (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56) กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : […]

error: