สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-20 ก.ย.64

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง Advertisement รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 กรณียื่นสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. กรณีส่งไปรษณีย์ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครงานมาที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง […]

error: