กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 – 17 ธ.ค.56)

Advertisement กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธ.ค.56 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทยฺ์ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ Advertisement 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราเงินเดือน : ปวท. 10,840 – 11,930 / ปวช. 9,400 – 10,340 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง […]

error: