สศช. รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 5 อัตรา วุฒิ ปวส.

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน Advertisement เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 2. สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. Advertisement เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 2. สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. […]

สศช. รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 2) เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบ้ติงาน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 2) เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป […]

error: