เปิดเงื่อนไขใช้ ยาฟ้าทะลายโจร หลังขึ้นบัญชียาหลัก 3 ชนิดทานอย่างไร

Advertisement เปิดเงื่อนไขการใช้ “ยาฟ้าทะลายโจร” 3 รายการหลังบรรจุเข้าบัญชียาหลักฯ ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร กินวันละ 3 ครั้งให้ได้ “แอนโดรกราโฟไลด์” 180 มก.ต่อวัน ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้น จากกรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที้ 2) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2564 โดยบัญชีแนบท้ายมีการระบุถึงยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ให้ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้นั้น Advertisement ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามบัญชีแนบท้ายของประกาศดังกล่าว ระบุยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรไว้ 3 ตำรับ มีขนาดยาและเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ รายการที่ 10 ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก รูปแบบยาแคปซูลและยาเม็ด เงื่อนไขการใช้ คือ 1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (Common Cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้ 2.รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน […]

error: