เงินไร่ละ 1000 ไม่เข้าทำไง เงินค่าฝากเก็บข้าวเปลือกตันละ 1500 เช็กที่นี่

Advertisement ดีใจกับชาวนาที่ได้”เงินไร่ละ 1000″ แต่สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้”เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท” คงเฝ้ารอภายในเดือนธันวาคม 2566 ธกส. โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง อาจมีปัญหาล่าช้า Advertisement เหตุเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า เงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท แต่ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า เกษตรกรชาวนาไปกดเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท โดยไม่ตรวจสอบก่อน ยอดโอนจึงยังไม่เข้า สาเหตุที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก 1. บัญชีที่เกษตรกรแจ้งไว้ถูกปิดไปแล้ว 2. บางบัญชีถูกอายัด และ 3. บางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานาน จึงถูกยกเลิกไปแล้ว เงินไร่ละ 1000 ไม่เข้าทำไง อย่างที่รู้ๆกันว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สนับสนุนในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท ยังมีเกษตรกรอีกกว่า […]

เช็กเลย เงินช่วยเหลือชาวนา และ เงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเข้าบัญชีแล้ว

กรณี เงินช่วยเหลือชาวนา และ เงินประกันรายได้เกษตรกร การส่งมอบเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เงินช่วยเหลือชาวนา เงินไร่ละ 1,000 บาท ปีการผลิต 2564/65 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด วานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร วงเงินรวมกว่า 160,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.69 ล้านครัวเรือน 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ใช้งบประมาณ 74,569 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน โดย […]

error: