‘นายกฯเศรษฐา’ คอนเฟิร์ม เงินช่วยชาวนาไร่ละพัน เริ่มโอน 28 พ.ย.นี้

Advertisement นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมชคลัง ในฐานะประธานกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 66/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท วงเงินรวม 5.6 หมื่นล้านบาท โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่ 28 พ.ย.66 ซึ่ง นายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง จะแถลงรายละเอียดและเปิดงานด้วยตัวเอง Advertisement นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) อนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการโรงสี เพื่อให้มีสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ในอัตรา 4% คิดเป็นวงเงินรวม 780 ล้านบาท โดยให้ใช้เงินกองทุนนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (กองทุนคชก.) และจะเสนอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบวันที่ 28 พ.ย.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 66/67 จะช่วยชดเชยดอกเบี้ยโรงสีเก็บสต็อกข้าว 4% งบประมาณรวม […]

ธ.ก.ส. อัปเดตสถานะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

“เงินช่วยเหลือชาวนา” ปีการผลิต 2566/67 ไร่ละ 1,000 บาท หรือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2556/67 หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนา โดยมีเป้าหมายจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปี 2566/67 จ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือน หรือช่วยเหลือไม่เกิน 20,000 บาท/ครัวเรือน วงเงิน 56,321.07 ล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ แบบง่ายๆผ่านเว็บไซต์ 1.ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่ คลิก https://farmer.doae.go.th/ เมื่อตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ให้คลิกตรวจสอบสถานะโอนเงิน ผ่านเว็บไซต์ คลิก chongkho.inbaac.com โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้ เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com/หรือคลิกที่นี่ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน […]

error: