เงินไร่ละ 1000 ไม่เข้าทำไง เงินค่าฝากเก็บข้าวเปลือกตันละ 1500 เช็กที่นี่

Advertisement ดีใจกับชาวนาที่ได้”เงินไร่ละ 1000″ แต่สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้”เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท” คงเฝ้ารอภายในเดือนธันวาคม 2566 ธกส. โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง อาจมีปัญหาล่าช้า Advertisement เหตุเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า เงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท แต่ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า เกษตรกรชาวนาไปกดเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท โดยไม่ตรวจสอบก่อน ยอดโอนจึงยังไม่เข้า สาเหตุที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก 1. บัญชีที่เกษตรกรแจ้งไว้ถูกปิดไปแล้ว 2. บางบัญชีถูกอายัด และ 3. บางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานาน จึงถูกยกเลิกไปแล้ว เงินไร่ละ 1000 ไม่เข้าทำไง อย่างที่รู้ๆกันว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สนับสนุนในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท ยังมีเกษตรกรอีกกว่า […]

error: