เกษตรกรเชียงรายโอด ขิงราคาตก โลละ 1 บาท ขายไม่ได้ ต้องปล่อยเน่าเอาไปทิ้ง

Advertisement (29 ส.ค. 65) ชาวบ้าน บ้านกิ่วจำปี ม.21 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ต้องนำผลผลิตทางการเกษตร (ขิง) มาเททิ้งกลางถนนในหมู่บ้าน และชูป้ายเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ Advertisement เพราะขิงที่ชาวบ้านปลูก ไม่สามารถขายได้เลย แม้กระทั่งจะให้เข้ามารับไปฟรี ยังไม่มีคนเข้ามารับไป ชาวบ้านซึ่งประกอบอาชีพทำการเกษตรปลูกขิง จึงได้รวมตัวกัน 50 คน เพื่อเรียกร้องให้เข้ามาช่วยเหลือ ก่อนที่จะมีการยื่นหนังสือชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนให้กับ นายฐากูร ยะแสง ที่ปรึกษาประธาน กมธ.แรงงาน เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้มีการเข้ามาช่วยเหลือความเดือดร้อนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังพาไปดูตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านได้เก็บผลผลิตมาแล้ว โดยบรรจุใส่ถุงอย่างดี เพื่อเตรียมจำหน่าย แต่ก็ไม่สามารถขายได้เลย เกษตรกรบางคนต้องปล่อยให้เน่าเสีย และบางคนก็นำไปทิ้งตามจุดต่างๆ Advertisement นายพงศกร เกษตรกรผู้ปลูกขิง กล่าวว่า ชาวบ้านกิ่วจำปีมีอาชีพหลักคือการปลูกขิงขาย ทำให้มีการปลูกขิงกับแทบทุกครัวเรือน ปีก่อนมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 20-30 บาท ทำให้ชาวบ้านพอมีรายได้ แต่ปีนี้ไ ม่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเลย แม้แต่ขายในราคา 1 […]

error: