รัฐบาลฮ่องกงเตรียมแจกเงินให้ประชาชนคนละ16,000บาท เหตุงบเกินดุลมหาศาล!!

Advertisement   Advertisement เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 61 เว็บไซต์ hongkongfp.com รายงานว่า รัฐบาลฮ่องกงเตรียมแจกเงินให้ประชาชน คนละ 4,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง หรือ ราว 16,000 บ. ฟรีๆ เหตุงบเกินดุลมหาศาล ในปี 2018-19  อยู่ที่ 1.38 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 5.5 แสนล้านบาท) โดยผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินก้อนนี้ ประชากรประมาณ 2.8 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3ของประชาชนทั้งหมดในฮ่องกง ส่วนคนอื่นๆจะได้รับการลดหย่อนทางภาษีต่างๆ นอกจากนี้ รัฐบาลจะแจกเงินฟรีให้นักศึกษายากจนอีกคนละ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 8,000 บาท อีกทั้งจะเพิ่มการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มอีกด้วย  ฮ่องกงดำเนินนโยบายการค้าเสรีและเป็นเมืองท่าเสรี การดำเนินการค้าแบบเสรีมาตั้งแต่เดิมจนถึงปัจจุบันติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ทำให้ฮ่องกงมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นส่วนหนึ่งของขุมพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซูเจียง หรือแม่น้ำเพิร์ล อันเปรียบเสมือนประตูการค้าเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน Advertisement ในปัจจุบันฮ่องกงเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก โดยใช้ชื่อในฐานะสมาชิกขององค์การการค้าโลกว่า […]

error: