หมอชี้โควิดไทยเห็นหลักหมื่นอีก 6 สัปดาห์ ยันยังไม่ถึงขั้นอู่ฮั่น โมเดล

Advertisement หมอชี้โควิดไทยเห็นหลักหมื่นอีก 6 สัปดาห์ ยันยังไม่ถึงขั้นอู่ฮั่น โมเดล วอน ปชช.เวิร์ก ฟรอม โฮม Advertisement เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ว่า ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-24 ก.ค.64 ในกลุ่มต่างๆ จะพบว่าในผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ตั้งเป้าหมาย 12.5 ล้านคน ต้องฉีดให้ได้ภายในปีนี้ ปรากฏว่าเราฉีดได้แค่ 2.5 ล้านคนในเข็มที่ 1 คิดเป็น 20% ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดได้ 1.3% หรือ 1.6 แสนคน จึงต้องขอให้ลูกหลานพาท่านไปฉีดวัคซีน รวมถึงกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังก็ยังฉีดไม่มากในส่วนเข็มที่ 1 เช่นเดียวกัน นพ.จักรรัฐ […]

error: