อุทยานแห่งชาติแม่ปิง รับสมัครนักวิชาการป่าไม้ ป.ตรี บัดนี้-30พ.ย.65

Advertisement Advertisement   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชา หนึ่งทางวนศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ Advertisement ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง หรือส่งใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ E-mail : [email protected] ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ บัดนี้-30พ.ย.65 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 052 030380 และจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 1ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติในตำแหน่งดังกล่าว ในวันที่ 1ธ.ค.65 เวลา 16.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: