อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รับสมัครลูกจ้าง ปวส./ป.ตรี บัดนี้-23ก.ย.65

Advertisement Advertisement   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักวิชาการป่าไม้ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป. ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ มีบุคลิกภาพดี สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ – มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (หากใช้โปรแกรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและ ภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีบุคลิกภาพดี สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ มีความสามารถใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 3. นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) […]

error: